Energirenovering på slagterier giver store besparelser

I Danmark har vi nogle af Europas største slagterier, hvor der slagtes op imod 100.000 svin om ugen. Nogle af disse slagterier er altså en kæmpemæssig drift. Det kræver den rigtige ventilation, tørring og udsugning, som sikrer det helt rette indeklima, hvilket er essentielt når man håndterer fødevarer. Slagterier er altså ofte virksomheder med et stort energiforbrug. Derfor er der store driftsmæssige fordele, ved at foretage en lille, men effektiv energirenovering af de ventilatorer, der driver tørringen af produktionslokalerne.

Nogle slagterier har oplevet så store besparelser ved simple transformationer af energiforbruget, at det har været svært at tro muligt. Med installationen af EC-ventilatorer, er ventilationen blevet mere behovsstyret. Med andre ord måles den relative luftfugtighed i slagteriet automatisk, med følere der er installeret i ventilationsapparatet. Dermed kan man opnå kendskab til, hvor meget fugtbelastning der er i rummet, og hvor meget vand der skal fjernes. Dette står i modsætning til, at der førhen blev kørt med fuld kapacitet, hvilket er spild af energi.

Energirenovering sætter gang i den grønne omstilling

Grøn omstilling er blevet et slagord de seneste år i den politiske debat. Eksemplet med slagteriet er et konkret og håndgribeligt bevis på, at grøn omstilling kan lade sig gøre. Ved en simpel men effektiv energirenovering kan man opnå positive resultater, der griber ind på en langt række områder. Ikke alene er der millioner af kroner at spare for de enkelte virksomheder, der opstår også en mulighed for at profilere sig selv som et firma, der tænker bæredygtigt og går forrest i klimakampen.

Derved sparer man ikke kun penge ved besparelser på energiforbruget, man undgår også at betale grønne afgifter, som frigør nogle midler, der kan bruges på at udvikle virksomheden i en positiv retning. Argumenterne for at foretage en simpel, men indflydelsesrig energirenovering med vidtrækkende positive konsekvenser er altså mange.